030Zorg

De zorgmarkt is voortdurend in beweging. Transities volgen elkaar in razend snel tempo op en het is voor zowel werkgever als werknemer een uitdaging om in deze beweging op elkaar afgestemd te blijven. Wij, van 030Zorg, begrijpen als geen ander hoe moeilijk het is om met elkaar te focussen op hoog kwalitatieve zorg.

  Uit recente cijfers blijkt dat er steeds minder medewerkers beschikbaar zijn die op alle niveaus ingezet kunnen worden om zorginstanties en -organisaties draaiende te houden. Werknemers zijn vaak zoekende naar de perfecte plek om hun vak te kunnen uitoefenen op de manier die bij hun past en 030Zorg is er van overtuigd hierbij een verbindende schakel te kunnen zijn. Niet alleen door jarenlange ervaring van de goed opgeleide medewerkers, maar vooral vanuit een persoonlijke visie die ontwikkeld is voor en door mensen. Laat de zorgverlener doen wat hij of zij graag doet, en waar hij goed in is, en laat de rest over aan de professionals van 030Zorg. Zij verzorgen voor de juiste match. Door zich goed in te leven in een bedrijfscultuur en goed te luisteren naar de specifieke wensen van de werknemer. 

Op zoek naar een leuke vacature of een mooi project?